การกลั้นปัสสาวะ 

ขนาดของกระเพาะปัสสาวะอยู่ที่ประมาณ 500 – 1,000 มิลลิลิตร เมื่อมีปัสสาวะอยูในกระเพาะปัสสาวะประมาณ 160 – 300 มิลลิลิตรหรือประมาณครึ่งกระเพาะปัสสาวะ จะทำให้รู้สึกปวดปัสสาวะ โดยเกิดจาก เส้นประสาทในกระเพาะปัสสาวะถูกกระตุ้นให้ส่งสัญญาณไปยังสมองแล้วทำให้รู้สึกปวดปัสสาวะ จากนั้นสมองจะส่งสัญญาณกลับไปยังกระเพาะปัสสาวะให้กลั้นปัสสาวะไว้จนกว่าจะพร้อมขับถ่าย 

การกลั้นปัสสาวะเป็นเวลานานอาจทำให้กล้ามเนื้อบริเวณกระเพาะปัสสาวะทำงานหนักมากเกินไป ส่งผลให้เกิดการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้ โดยเฉพาะการเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ 

ข้อเสียของการกลั้นปัสสาวะ   

  • กระเพาะปัสสาวะหดเกร็ง
  • กระเพาะปัสสาวะปริแตก 
  • ติดเชื้อแบคทีเรียที่ท่อปัสสาวะ
  • กระเพาะปัสสาวะอักเสบ
  • กรวยไตอักเสบ
  • ติดเชื้อที่ไต
  • ติดเชื้อในกระแสเลือด