วัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์พันธุ์

เติมเต็มความพร้อมเรื่องสุขภาพ 
วัคซีนป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

พิเศษ 790 บาท (ปกติ 990 บาท)


ป้องกันไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์
–  A/H1N1/Sydney
– A/H3N2/Darwin
– B/Austria
– B/Phuket


แนะนำ 7 กลุ่มเสี่ยง ที่ควรฉีดวัคซีน

1.หญิงตั้งครรภ์
2.เด็กอายุ 6-12 เดือน
3.ผู้มีโรคเรื้อรัง
4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5.โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
6.ผู้ที่เป็นโรคอ้วน (BMI > 30)
7.ผู้ที่พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้